Usluge

Podržavamo kompanije na putu digitalne transformacije sa ciljem da iskoriste potencijal cloud tehnologija i unaprede svoje digitalne proizvode.

Naše usluge obuhvataju prenos znanja, implementaciju i integraciju mikroservisnih platformi na vrhunskoj tehnologiji virtualizacije, u privatnim, javnim ili hibridnim cloud okruženjima, uz automatizaciju, ML, AI ili DL.

Kubernetes

Savetujemo najbolju strategiju i pristup implementaciji vaše Kubernetes platforme. Zajedno planiramo, pripremamo i implementiramo vašu serversku i mrežnu infrastrukturu, potrebnu za Kubernetes platformu kod vas u data-centru ili u javnom cloud okruženju.  U sledećoj fazi nadograđujemo sa sistemima za praćenje i nadzor, kako bismo vam pomogli da održite zadovoljavajući nivo usluge i efikasno skalirate svoju Kubernetes platformu, čak i u periodima najvećeg opterećenja. 

Edukacija

Verujemo da su ljudi – zaposleni, studenti, pa čak i entuzijasti u zajednici oko svakog proizvoda ili usluge – najvrednija imovina te organizacije. Veštine i znanja koja su stekli i poseduju ovi pojedinci direktno se pretvaraju u sopstveni uspeh, ali i poslovni uspeh organizacije u kojoj učestvuju. Naši visoko obučeni treneri sa godinama praktičnog iskustva pružaju obuke i treninge za Kubernetes i DevOps oblasti znanja.

DevOps

Kompanijama nudimo partnerski oblik saradnje na polju DevOps transformacije ili operacija. Nudimo stručne savete i podršku na nivou kompanije u implementaciji continuous integration/delivery (CI/CD) pipeline. Pružamo i DevOps kao uslugu za automatizaciju procesa od početka do kraja vašeg CI/CD procesa sa fokusom na skalabilnost i bezbednost.

Konsalting

Kompanijama koje se odluče za konsultante u procesu cloud-native transformacije pomažemo profesionalnim uslugama konsaltinga sa našom mreže eksperata iz različitih oblasti IT poslovanja. Volimo da preuzimamo nove izazove i ponovo razmišljamo o svim vašim budućim scenarijima kako bismo predvideli vaše buduće potrebe i mogućnosti.