RH199 – RHCSA Rapid Track course

RH199 Kombinuje Red Hat Sistem Administration I i II brzim tempom.

RH199 RHCSA Rapid Track course, odnosi se na Red Hat Enterprise Linux 9 i dizajniran je za polaznike koji već imaju značajno iskustvo sa administracijom Linuxa. Kurs ubrzano razmatra sve taskove obuhvaćene kursevima Red Hat Sistem Administration I i II.

Pregled kursa

Po završetku kursa, studenti treba da budu spremni da polažu ispit za Red Hat Certified Sistem Administrator (RHCSA).

RH199 RHCSA Rapid Track kurs se zasniva na postojećem razumevanju polaznika o administraciji Linux sistema zasnovanom na komandnoj liniji. Polaznici kursa bi trebalo da budu u stanju da izvršavaju uobičajene komande pomoću shell-a, da rade sa uobičajenim opcijama komandi i da pristupaju stranicama uputstva za pomoć. Polaznici kursa kojima nedostaje ovo znanje se snažno ohrabruju da umesto njih uzmu RH124 Red Hat Sistem Administration I i/ili RH134 Red Hat Sistem Administration II.

Sadržaj kursa

 • Upravljanje paketima sa novom strukturom repozitorijuma I appstream modulima.
 • Kreiranje uređaja za pohranjivanje podataka, volumena i fajl sistema uključujući Stratis rešenje  za upravljanje pohranjivanjem podataka.
 • Konfigurisanje mrežnih servisa i mrežne bezbednosti.
 • Upravljanje, zakazivanje i podešavanje procesa.
 • Upravljanje korisnicima, grupama i autentifikacija.
 • Upravljanje serverima koristeći Cockpit  web management alat.
 • Rešavanje detektovanih problema  i podrška u tom procesu.
 • Pokretanje kontejnera.

Ovaj kurs je zasnovan na Red Hat Enterprise Linux 9.0 tehnologiji.

Uticaj na organizaciju

Administracija, konfiguracija i brza primena Red Hat Enterprise Linux-a je osnova za efikasnu IT infrastrukturu. Ova obuka pruža članovima vašeg tima solidnu osnovu u administraciji Linux sistema, za poboljšanu sposobnost efikasnog upravljanja vašom infrastrukturom. Pomaže da se obezbedi bolja pouzdanost sistema, poboljša efikasno korišćenje sistema i skladišta podataka i da se brže i preciznije reaguje na sistemske kvarove. Ovaj kurs će postaviti osnovu za nove Linux administratore da efikasno i bezbedno rešavaju probleme sa konfiguracijom, integrišu Red Hat Enterprise Linux sa drugim postojećim sistemima, upravljaju administracijom korisnika i grupa i koriste dostupna rešenja za skladištenje podataka. Brz tempo može brzo pretvoriti kompjuterskog profesionalca sa osnovnim znanjem o Linux-u u potpuno sposobnog Linux administratora.

Uticaj na pojedinca

Kao rezultat pohađanja ovog kursa, trebalo bi da budete u stanju da obavljate osnovne zadatke administracije Linux sistema, uključujući uspostavljanje mrežne veze, upravljanje fizičkim skladištem podataka i izvršavanje osnovne bezbednosne administracije.

Trebalo bi da budete u mogućnosti da demonistrirate ove veštine:

 • Pristupanje komandnoj liniji lokalno i daljinski
 • Upravljanje fajlovima iz komandne linije
 • Upravljanje lokalnim korisnicima i grupama
 • Praćenje i upravljajnje Linux procesima
 • Upravljanje servisima koji se izvršavaju u postojećim kontejnerima
 • Upravljajte profilima podešavanja za performanse sistema
 • Kontrolisanje pristupa datotekama sa file system dozvolama
 • Analizirajnje i čuvanje logova
 • Konfigurisanje i obezbeđenje OpenSSH servisa
 • Instaliranje i ažuriranje softverskih paketa i appstreams
 • Upravljanje Linux fajl sistemom i volumenima
 • Upravljajte Linux mrežama i firewall-ovima

Trajanje kursa: 40h / 5dana

Cena kursa: 2.637€

Više o samom treningu na Red Hat portalu: link

Besplatan RH024 Online Kurs (Red Hat Enterprise Linux Technical Overview):link

Prijavite se odmah