OpenShift vs Rancher

Uvod

OpenShift Vs Rancher: Kontejner tehnologije i platforme za njihovu orkestraciju su u sve većoj potražnj. Odlučiti se najbolje rešenje je veoma izazovan i težak zadatak. Pored mnogih rešenja na današnjem tržištu jedno od popularnijih su RedHat OpenShift i Rancher. Naravno tu se nameće pitanje kod mnogih korisnika, koji je bolji i ovde ćemo pokušati da odgovorim na ovo pitanje. 

RedHat OpenShift 

OpenShift je Enterprise Kubernetes distribucija razvijena od RedHat-a. OpenShift je “nadograđeni” Kubernetes sa svim funkcionalnostima i konfiguracijama da bi od starta mogao da funkcioniše u velikim kompanijama. Na taj način platforma ispunjava sve IT industrijske standarde po pitanju bezbednosti i procedura što olakšava primenu u Enterprise okruženju. Kao svako ozbiljno rešenje OS nudi mnoge opcije po pitanju instalacije. Tako da je danas moguće instalirati OpenShift na Amazone AWS-u, Microsoft Azure, GCP, VMware pa na kraju i na Bare Metal serverima. 

Rancher 

Rancher je alat za upravljanje Kubernetes klasterima koje je sam alat kreirao ili je importovao spolja. On obezbeđuje Web UI kao i CLI interfejse za upravljanje klasterima. Platforma Rancher obezbeđuje lako kreiranje Kubernetes klastera na svim vodećim javnim cloud provajderima kao i na bare metal servisima. 

Rancher platforma 

Rancher docker deploy koristi k3s, minimalizovanu distribuciju Kubernetes-a a puna HA verzija koristi RKA (Rancher Kubernetes Engine) i Kubernetes Helm chart-ove. RKE je baziran primarno na kontejnerima. Sa Rancher-om je moguće upravljanje mnogim klasterima. 

OpenShift platforma  

OpenShift se izvršava na RHEL CoreOS operativnom sistemu. Ono što OS platdormi donosi kao dodatnu vrednost je integracija sa raznim Open Source projektima kao što su Jenkins pipelines i privatni registratori kontejnera (private container registry). 

Komparacija funkcionalnosti 

U mnogim slučajevima instalacija OS klastera je kompleksnija za razliku od Rancher-a ali zato korisnici imaju veliku fleksibilnost pri prilagođavanju instalacije nečijem IT okruženju. 

Rancher je zato značajno jednostavniji za instalaciju ali na uštrb mnogih funkcionalnosti u odnosu na OpenShift. 

Isto se odnosi i na procese upgrade softvera.  OS platforma nudi mnogo veću kontrolu nad serverima te je stoga i proces upgrade-a nekada i kompleksniji (zavisi od metodolagije instalacije) za razliku od Ranchera koji klastere koje je on kreirao veoma lako upgraduje, ali zato klasteri koji su eksterni se upgraduju prema procedurama definisanim za te klastere. 

Ekosistem i zrelost rešenja 

OpenShift je rešenje koje je odlično pripremljeno za integraciju sa svim public klaud provajderima, kao i sa on-premise rešenjima od VMware do on-premise Bare Metal serverima. Veliki broj funkcionalnosti koji se mogu naknadno mogu instalirati nudi veliku fleksibilnost u kompleksnim Enterprise okruženjima. OpenShift je veoma orijentisan ka samim developerima i sa dodatnim funkcionalnostima omogućava brz razvoj aplikacija. 

Rancher na sličan način nudi katalog aplikacija koje se mogu instalirati na klasterima kao što su monitoring i backup. 

Podrška – support 

OpenShift je podržan  od strane RedHat koji je sam po sebi orijentisan ka Enterprise korisnicima I ima veliko iskustvo u pružanju podrške velikim organizacijama i kompanijama. Kvalitet podrške je na velikom nivou sa dobrom organizacijom i kvalitetom usluge. 

Rancher takođe nudi podršku ali trenutno nije na nivou koji RedHat pruža. 

Zaključak 

Iako OpenShift i Rancher imaju slične strategije i u suštini nisu značajno različiti mi preporučujemo da izaberete OpenShift. Pored velikog broja funkcionalnosti i same zrelosti rešenja za Enterprise okruženja OpenShift ima značajnu zastupljenost na tržištu i odličnu podršku ka krajnjim korisnicima.