Edukacija

Ljudi su ključ uspešne digitalne transformacije

OpenShift edukacija je sveobuhvatan program koji obuhvata kompletan paket usluga: edukaciju, treninge, radionice i zvanične sertifikacije, pružajući našim partnerima kompletnu podršku na njihovom cloud-native razvojnom putu.

Moderne kompanije moraju da budu agilna i uvek spremne da brzo rastu. Njihov skup veština mora da bude raznolik i moćan, tako da mogu da izgrade i podrže portfolio aplikacija, usluga i infrastrukture sa najboljom bezbednošću i skalabilnošću.

Open Shift Edukacija
OpenShift Red Hat Akademija

Mi jako verujemo da je duboko razumevanje i poznavanje OpenShift platforme za orkestraciju kontejnera preduslov da bi projekat digitalne transformacije u cloud-native organizaciju na kraju mogao da bude uspešan u vašoj kompaniji.

Open Shift Red
Cloud Native Transformacija

OpenShift Red Hat Akademija

Preporučena lista treninga se preporučuje od strane proizvođača Red Hat za savladavanje tema iz oblasti upravljanja i korišćenja OpenShift Container Platform za pozcije Administrator i Developer.

Ponuda zvaničnih treninga u oblasti OpenShift platforme

 ADMINISTRATOR
OpenShift I: Containers & Kubernetess DO180
OpenShift Administration II: Operating a Production Kubernetes Cluster DO280
Red Hat OpenShift Administration IIIDO380
Enterprise Kubernetes Storage with Red Hat OpenShift Data FoundationDO370
  
 DEVELOPER
OpenShift I: Containers & KubernetesDO180
OpenShift Administration II: Operating a Production Kubernetes Cluster DO280
Building Resilient Microservices with Istio and Red Hat OpenShift Service MeshDO328
Build and Administer APIs with Red Hat 3scale API ManagementAD240
BESPLATNE OBUKE
Containers, Kubernetes and Red Hat OpenShift Technical Overview DO080
Developing Cloud-Native Applications with Microservices ArchitecturesDO092

DO080 Containers, Kubernetes and Red Hat OpenShift

Uvod u koncepte kontejnerizacije Kontejneri, Kubernetes i Red Hat OpenShift Technical Overview (DO080) je besplatan kurs koji se sastoji od serija video zapisa na zahtev, koji vas upoznaju sa Linux kontejnerima i tehnologijom orkestracije kontejnera koristeći Docker, Kubernetes i Red Hat OpenShift Container Platform.


Više informacija: https://www.redhat.com/en/services/training/do080-deploying- containerized-applications-technical-overview

Preduslov za pohađanje predloženih treninga

Obuka za administratore (ADM), operativne administratore sistema (OPS):

Iskustvo u korišćenju Linux terminala, kucanje komandi operativnog sistema i poznavanje bash skript jezika. Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) sertifikacija se preporučuje, ali nije neophodna. Osnovna iskustva sa arhitekturom veb aplikacija i odgovarajućim tehnologijama iz te oblasti. 

Obuka za programere (DEV):

Uspešno završen Red Hat OpenShift I: Containers & Kubernetes (DO180) trening, ili ekvivalentno znanje materijalu iz DO 180 treninga. Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) ili veći sertifikat koristan za navigaciju i korišćenje komandne linije, ali nije neophodan.

Prijavite se odmah