DO380 – Red Hat OpenShift Administration III

DO380 vas uči kako da planirate, implementirate i upravljajte OpenShift klasterima u enterprise okruženju.

DO380 OpenShift Administration III: Scaling Kubernetes Deployments in the Enterprise proširuje se na veštine potrebne za planiranje, implementaciju i upravljanje klasterom. Naučićete kako da podržite sve veći broj zainteresovanih strana, aplikacija i korisnika da biste postigli dinamičko skaliranje velikih razmera.

Uticaj na organizaciju

DO380 kurs podržava timove za IT operacije koji su u fazi proširenju znanja na polju kontejnera i mikroservisa. Nastavni program omogućava kompanijama da brže inoviraju, skaliraju na osnovu potražnje klijenata. Kurs vas uči kako da proaktivno upravljajate sa većim brojem OpenShift klastera koji hostuju aplikacije na različitim okruženjima. 

Uticaj na pojedinca

Ovaj kurs se nadogradiće se na osnovne veštine potrebne za konfigurisanje i upravljanje OpenShift 4.x klasterom, unapređenje veština potrebnih za upravljanje produkcionim okruženjem velikih dimenzija uključujući:

  • Automatizovanje operativnog rada klastera sa većim performansama i dostupnošću.
  • Integrisanje OpenShift-a sa servisom za proveru identiteta kompanije, centralnim mestom za skladištenje podataka, CI/CD-om i GitOps sistemima radi poboljšanja produktivnosti IT operacija i usaglašenosti sa standardima kompanije.
  • Tehnike rešavanja problema za identifikovanje problema sa operatorima na klasteru i izračunavanje potrebnih kapaciteta za hostovanje aplikacija.

Više informacija na zvaničnom RH sajtu: link

Vreme trajanja: 4 dana (32h).

Način isporuke: Red Hat Virtual training (RHVT) okruženje.

Pogledajte kompletnu listu preporučenih treninga za OpenShift platformu: link

Prijavite se odmah