DO380 – Red Hat OpenShift Administration III

DO380 vas uči kako da planirate, implementirate i upravljajte OpenShift klasterima u enterprise okruženju.

DO380 Red Hat OpenShift Administration III: Scaling Kubernetes Deployments in the Enterprise proširuje se na veštine potrebne za planiranje, implementaciju i upravljanje OpenShift klasterima u kompanijama. Naučićete kako da podržite sve veći broj zainteresovanih strana, aplikacija i korisnika da biste postigli dinamičko skaliranje velikih razmera.

Uticaj na organizaciju

DO380 kurs podržava timove za IT operacije koji su u pripremi i proširenju faza svog znanja na polju kontejnera i mikroservisa. Nastavni program omogućava kompanijama da brže inoviraju, skaliraju na osnovu potražnje klijenata i proaktivno upravljaju sve većim brojem OpenShift klastera koji hostuju aplikacije kompatibilne na različitim okruženjima. 

Uticaj na pojedinca

Ovaj kurs se nadogradiće se na osnovne veštine potrebne za konfigurisanje i upravljanje OpenShift 4.x klasterom, unapređenje veština potrebnih za upravljanje produkcionim okruženjem velikih dimenzija uključujući:

  • Automatizovanje operativnog rada klastera sa većim performansama i dostupnošću.
  • Integrisanje OpenShift-a sa servisom za proveru identiteta kompanije, centralnim mestom za skladištenje podataka, CI/CD-om i GitOps sistemima radi poboljšanja produktivnosti IT operacija i usaglašenosti sa standardima kompanije.
  • Tehnike rešavanja problema za identifikovanje problema sa operatorima na klasteru i izračunavanje potrebnih kapaciteta za hostovanje aplikacija.

Više informacija na zvaničnom RH sajtu: link

Vreme trajanja: 4 dana (32h).

Način isporuke: Red Hat Virtual training (RHVT) okruženje.

Pogledajte kompletnu listu preporučenih treninga za OpenShift platformu: link

Prijavite se odmah