DO370 – Enterprise Kubernetes Storage with Red Hat OpenShift Data Foundation

DO370 vas uči osnovne veštine potrebne za dizajniranje, implementaciju i upravljanje Red Hat OpenShift Data Foundation klasterom i obavljanje svakodnevnih zadataka upravljanja skladištem u Kubernetes-u.

Pregled kursa

DO370 je osmišljen da vam približi znanja potreba za dizajn i implmentaiciju kapacitera za skladištenje podataka, što je obavezan deo produkcionog OpenShift klastera. Tradicionalne opcije skladištenja koje su dostupne Kubernetes administratorima su ograničene i nemaju fleksibilnost i/ili svestranost. Red Hat OpenShift Data Foundation tehologija pruža stvarne prednosti, čak i kada je podržan skladištem u oblaku kao što je AWS EBS i sofisticiranim on-prem zastarelim skladištem kao što su SAN nodovi.

Mnoge kompanije se oslanjaju na rešenja trećih strana za upravljanje rezervnim kopijama i oporavak od katastrofe u produkciji. Međutim, pravilno planiranje za implementaciju ovih rešenja zahteva poznavanje Kubernetes CSI i OAPD API-ja.

DO370 je kurs koji vodi studenta kroz preporučene korake konfigurisanja i upravljanja uslugama skladištenja za kontejnerske i Kubernetes usluge.

Sadržaj kursa

 • Primenite Red Hat OpenShift Data Foundation u internom i eksternom režimu.
 • Obezbedite blok memorije koja se ne može deliti aplikacijama kao što su baze podataka.
 • Obezbedite deljivu blok memoriju za aplikacije kao što su virtuelne mašine.
 • Obezbedite deljivo skladište datoteka za aplikacije kao što su CI/CD pipeline i AI/ML.
 • Obezbedite object storage za aplikacije, kao što su AI/ML i strimovanje medija.
 • Obezbedite skladište za servise Red Hat OpenShift klastera, kao što su nadzor i image registry.
 • Nadgledajte i proširite kapacitet skladištenja podataka i performanse
 • Priključite i odvojite skladište podataka iz aplikacije za pravljenje rezervnih kopija i arhiviranje.
 • Kreirajte i pristupite snapshot-ovima volumena i klonova.
 • Rešite probleme sa unutrašnjim Ceph komponentama Red Hat OpenShift Data Foundation.
 • Vršite operacije backup-a  i restore-a  koristeći OADP API.

Uticaj na organizaciju

Enterprise Kubernetes Storage sa Red Hat OpenShift Data Foundation podržava IT operativne timove čije se organizacije šire na putu usvajanja kontejnera. Nastavni plan i program omogućava kompanijama da brzo i automatski obezbede skladište za aplikacije koje ispunjavaju različite zahteve koji su ključni za podršku inicijativama njihove organizacije za digitalnu transformaciju i proširenje njihovog portfelja kontejnerskih aplikacija.

Uticaj na pojedinca

DO370 – Enterprise Kubernetes Storage sa Red Hat OpenShift Data Foundation podučava osnovne veštine potrebne za obezbeđivanje i upravljanje skladištem koje odgovara zahtevima za dostupnost i performanse aplikacija, kao što su:

 • Primena Red Hat OpenShift Data Foundation-a na Red Hat OpenShift klasteru koristeći lokalno skladište podataka ili skladište podataka u oblaku.
 • Izbor i konfigurisanje klasa skladištenja podataka  na osnovu zahteva radnog opterećenja.
 • Nadgledanje i proaktivno proširenje kapaciteta skladištenjapodataka.
 • Kreiranje i dodavanje snapshot-ova i klonova perzistentnih volumena.

Trajanje kursa: 40h / 5dana

Cena kursa: 2.286€

Više o samom treningu na zvaničnom Red Hat sajtu: link

Prijavite se odmah