DO280VT Red Hat OpenShift Administration II: Configuring a Production Cluster Virtual Training

DO280VT vas uči kako da konfigurišete, upravljate i rešavate probleme OpenShift klastera i kontejnerskih aplikacija

DO280 Red Hat OpenShift Administration II: Upravljanje produkcionim Kubernetes klasterom vas uči kako da konfigurišete, rešavate probleme i upravljate Red Hat® OpenShift® kontejnerskom platformom. Ovaj hands-on kurs zasnovan na laboratorijijam, pokazuje vam kako da potvrdite uspešnu instalaciju klastera, da upravljate na dnevnoj bazi i da rešite probleme sa primenom kontejnerskih aplikacija.

Ovaj kurs je zasnovan na OpenShift Container Platform 4.10.

Pregled kursa

OpenShift je kontejnerizovana platforma za aplikacije koja omogućava preduzećima da upravljaju primenom kontejnera i skaliraju svoje aplikacije koristeći Kubernetes. OpenShift obezbeđuje unapred definisana okruženja aplikacija i nadovezuje se na Kubernetes kako bi obezbedio podršku za DevOps principe kao što su smanjeno vreme do tržišta, infrastruktura kao kod, kontinuirana integracija (CI) i kontinuirana isporuka (CD).

Sadržaj kursa

  • Opišite procese instalacije i ažuriranja klastera Red Hat OpenShift Container Platform
  • Rešavanje problema sa primenom aplikacija
  • Konfigurišite autentifikaciju koristeći lokalne korisnike
  • Kontrolišite pristup projektima koristeći kontrolu pristupa zasnovanu na ulogama (RBAC)
  • Izložite aplikacije klijentima izvan klastera koristeći TLS enkripciju
  • Konfigurišite mrežnu izolaciju između usluga i aplikacija koristeći mrežne smernice
  • Konfigurišite zakazivanje aplikacija koristeći oznake i birače
  • Ograničite korišćenje računarskih resursa aplikacija sa ograničenjima resursa i kvotama
  • Upravljajte klasterom i primenjenim aplikacijama pomoću Veb konzole
  • Instalirajte Kubernetes Operatore sa Veb konzolom

Uticaj na organizaciju

Ovaj kurs ima za cilj da razvije veštine potrebne za instaliranje, konfigurisanje i upravljanje Red Hat OpenShift Container Platformom za primenu kontejnerskih aplikacija koje su veoma dostupne, otporne i skalabilne. Red Hat OpenShift Container Platform omogućava brz razvoj i primenu aplikacija, kao i prenosivost aplikacije u različitim okruženjima. Platforma, takođe, nudi pojednostavljeno skaliranje aplikacija, administraciju i održavanje prilagođenih aplikacija ili aplikacija koje su „cloud native“.

Uticaj na pojedinca

Nakon završetka ovog kursa, trebalo bi da budete u mogućnosti da demonstrirate veštine za uspostavljanje novog OpenShift klastera, obavljate početne konfiguracije klastera i upravljate klasterom na dnevnoj bazi. Jedan od glavnih fokusa kursa je rešavanje uobičajenih problema koji će se pojaviti nakon prvog dana.

Trajanje kursa: 32h / 4dana

Cena kursa: 1.715€

Više o samom treningu na Red Hat portalu: link

Prijavite se odmah