DO188 Red Hat OpenShift Development I: Introduction to Containers with Podman

Uvod u kontejnere sa Podmanom (DO188) upoznaje studente sa pravljenjem, vođenjem i upravljanjem kontejnerima pomoću Podman-a i Red Hat OpenShift-a. Ovaj kurs pomaže studentima da izgrade osnovne veštine za razvoj kontejnerskih aplikacija kroz praktično iskustvo. Ove veštine se mogu primeniti korišćenjem svih verzija OpenShift-a, uključujući Red Hat OpenShift na AWS (ROSA), Azure Red Hat OpenShift i OpenShift Container Platform.

Uticaj na pojedinca

Kao rezultat pohađanja ovog kursa, razumećete osnove razvoja aplikacija zasnovanih na kontejnerima. Moći ćete da pokrećete, upravljate i rešavate probleme sa kontejnerskim aplikacijama. Ovaj kurs je polazna tačka nastavnog plana i programa OpenShift programera i pruža osnovu koja će vam biti potrebna da napredujete do kurseva za cloud-native programere.

Ovaj kurs je zasnovan na Red Hat® Enterprise Linux® 8, Podman 4.2 i Red Hat OpenShift® 4.12.

Sadržaj kursa:

  • Upoznavanje sa kontejnerima
  • Pokrenite kontejnere sa Podman CLI i Podman Desktop
  • Napravite prilagođene slike kontejnera
  • Upravljajte slikama kontejnera
  • Daljinsko otklanjanje grešaka sa kontejnerima
  • Osnovno umrežavanje kontejnera
  • Zadržite podatke sa kontejnerima
  • Pokrenite aplikacije sa više kontejnera
  • Rešavanje problema sa primenom kontejnera
  • Orkestrirajte kontejnere pomoću OpenShift i Kubernetes-a

Uticaj na organizaciju

Arhitektura zasnovana na kontejnerima poboljšava pouzdanost aplikacije, skalabilnost i olakšava kontinuiranu integraciju i kontinuiranu primenu. Ovaj kurs pruža osnovu neophodnu za razvoj OpenShift-a i predstavlja ulaznu tačku za digitalnu transformaciju kroz kontejnerizaciju aplikacija.

Trajanje kursa: 32h / 4 dana

Cena kursa: 1.715€

Prijavite se odmah