Digitalna Transformacija: Kako da je ubrzate?

Digitalna transformacija – kako savladati izazove

Poslovanje danas, zavisi od brzine isporuke aplikacija i servisa koje su potrebne kompanijama da odgovore na izazove digitalne transformacije. Naši kupci očekuju da se menjamo u skladu sa promenama na tržištu a to znači da brzo odgovorimo na njihov zahtev ili da procese poslovanja učinimo jednostavnim za korišćenje. Digitalna transformacija predstavlja veliki izazov za razvojne timove i menadžere.

Banka – tradicionalni biznis

Razmotrimo tradicionalnu kompaniju kao što je banka. Banke već godinama koriste IT sisteme. Stabilnost i dostupnost ovih sistema su od suštinskog značaja za poslovanje banke. Ove aplikacije, koje su godinama stabilne, ali koje ne evoluiraju u smislu funkcionalnosti i u nedostatku fleksibilnost u razmeni informacija sa drugim aplikacijama i sistemima, ne donosi nužno danas nikakvu vrednost u poslovanju banke.Proces koji ova organizacija mora da prođe nazivamo digitalna transformacija.

Konkurencija

Danas se tradicionalne industrije poput banaka suočavaju sa sve većom konkurencijom. Ne samo od drugih banaka, već od malih start-up kompanija, koje imaju za cilj da pogode tržište koje je stabilno dugi niz godina, a koje nije usvojilo moderan tehnološki razvoj i zahteve kupaca. Ove male kompanije igraju na očekivanja novih generacija u pogledu poslovanja putem digitalnih kanala.

U većini slučajeva ove start-up kompanije su svoja rešenja razvili i prilagodili cloud-native tehnologijama od samog početka. Fokusirane su za razvoj digitalnih aplikacija u cloud- u koje su dobro povezane sa drugim sistemima ili partnerima, što im omogućava da u kratkom vremenskom roku ponude različite servise u nekoj oblasti poslovanja.

Sa jakim fokusom na agilan razvoj, u stanju su da klijentu brzo isporuče novu funkcionalnost u brzim iteracijama.

Time stiču mogućnost da se velikom brzinom kreću ka proizvodu koji njihovi korisnici zaista vole i žele da koriste. Ovaj tip mladog biznisa na trištu u obliku modernog i agilnog startapa nema potrebu da započne proces digitalna transformacija, zato što nije naviknut na tradicionalni način poslovanja.

Šta je prednost?

Za razliku od svojih konkurentskih tradicionalnih banka, oni cloud-native tehnologijom stiču veliku prednost jer mogu da se kreću mnogo brže prema svom cilju – a to je što više korisnika. Dodatno, nisu opterećeni gomilom nasleđenih starih aplikacija o kojima moraju da se brinu pored razvoja novog proizvoda.

Sa usvajanjem cloud-native tehnologija, novi digitalni proizvodi mogu se razvijati brže, kontinuirano usavršavati i isporučiti u skladu sa potrebama kupaca. Ovaj pristup smanjuje mogućnost za grešku, štedi novac i vreme.

Mnogo tradicionalnih kompanija, doživljava visok pritisak da digitalizuju svoje poslovne kanale i transformiše poslovanje.

Kako mi možemo da vam pomognemo?

Ubrzajte svoju digitalnu transformaciju sa zvaničnim Red Hat treninzima koje organizujemo sa vrhunskim predavačima i sertifikovanim instruktorima. Više informacija o našem programu edukacije možete pronaći na stranici Edukacija.