Transformacija

Transformacija organizacije u cloud-native

Prednosti cloud-native pristupa su velike, ali da bi se do njih došlo, kompanija mora da razvije ne samo tehnološki kapacitet, već i ljudske aspekte, poput kulture, procesa i načina upravljanja.

U procesu usvajanja cloud-native tehnologije potrebno je kvalitetno definisati strategiju koja treba da obuhvati četiri ključna elemenata: ljude, procese, tehnologije i operacije.

U bilo kom projektu, bilo koji od ovih elemenata može zahtevati više fokusa od drugog. Ali ako promenite jedan element, to utičete na sve njih. Na primer, promena procesa radi podrške continuous delivery modelu zahteva da primenite DevOps pipeline sa više fokusa na bezbednost, ili dodavanje AI servisa i funkcionalnosti vašim rešenjima zahteva nove članove tima sa AI ekspertizom a i promenom načina na koji operativno upravljate svojom platformom.

two talking women while using laptop

Transformacija ljudi

Komponenta ljudi nadmašuje bilo koji drugi deo projekta po važnosti za uspeh. Da bi se postigla poslovna vrednost usvajanjem cloud-native pristupa, potrebno je da timovi budu u stanju da se brzo koordinišu između biznisa i IT-ja. Timovi treba da ulažu u prelazak na agilne metode, usvajanje DevOps principa i automatizaciju životnog ciklusa softvera, usvajanje novih uloga (kao što su SRE) i organizacije moraju da daju timovima odgovarajući nivo autonomije.

Promene u kulturi

Transformacija i usvajanje cloud-native tehnologije zahtevaju promene u kulturi vaše kompanije. Potrebno je izgradite kulturu koja podstiče kooperativnost, otvoren pristup, osnažuje ljude da prihvataju inovacije, a kompatibilna je sa poslovnim ciljevima i ubrzava Vašu sposobnost da isporučite inovativna rešenja za svoje kupce. Stvorite odlično mesto za rad koje privlači i zadržava prave ljude koji će vam omogućiti da ostvarite svoje ciljeve.

Pomažemo Vam da izvršite procenu veština i identifikujete nedostatke u znanju. Vršimo dodatne obuke koje su potrebne vašim talentovanim članovima tima da bi bili uspešni u DevOps ili SRE ulogama. Pružamo mogućnosti vašem timu da dobije obrazovanje i iskustvo kako bi popunio praznine u znanju.

Pomažemo Vam da kreirate novi tim u okviru Vaše kompanije – Centar za Inovacije. Ovaj tim se bavi blisko sa nama razvijanjem novih rešenja i izgradnjom novih veština koje su potrebne da bi se obezbedilo uspešno usvajanje nove tehnologije na nivou kompanije. Zatim, ostali timovi u kompaniji preuzimaju znanje od Centra za inovacije koji blisko sarađuje sa partnerom za transformaciju.

Procesi

Na putu transformacije u procesu usvajanja cloud-native tehologija, bićete prinuđeni da usvojite novu metodologiju. Mi vam predlažemo najbolju praksu, koja obezbeđuje vodeće principe za kontinuirano projektovanje, isporučivanje. Obučite svoje poslovne lidere, programere i operativne timove da rade zajedno koristeći prakse koje pokrivaju ceo životni ciklus digitalnih proizvoda. Usvojite agilne prakse za planiranje, razvoj, operacije i optimizaciju infrastrukture.

Design thinking – je moćan pristup inovacijama i razlikovanju brenda koji je fokusiran na kreiranje angažovanog iskustva korisnika i dobijanje povratnih informacija klijenata u svakom koraku korišćenja Vašeg rešenja.

Agilni razvoj – proizvodi softver u kratkim iteracijama sa ciljem kontinuirane isporuke. Savetujemo Vas kako da usvojite najbolje prakse koje opisuju iterativni razvoj i upotrebu automatizacije kako bi se osigurao kvalitet.

Hibridna multicloud rešenja – Vaši razvojni timovi konstatno rade na integracijama potrebnim za povezivanje novih cloud-native aplikacija sa zastarelim on-premise aplikacijama. Pomažemo Vam u izboru prave API strategije za jednostavno povezivanje svih Vaših aplikacija.

Tehnologija

Uspostavite sveukupnu viziju cloud tehnologije i Vaših mogućnosti. Razmotrite željeno stanje i uspostavite poslovne ciljeve za svoju infrastrukturu i podatke. Zašto želite da koristite novu tehnologiju? Ovde možemo da vam pomognemo kako da na najbolji način iskorisite potencijal znanja stečenog obukama i konsaltingom. Pomažemo Vam da izvršite procenu veština i identifikujete nedostatke u znanju.

Hibridno multi-cloud okruženje se definitvno nameće kao čest izbor platforme za infrastrukturu u većini enterprise kompanija. Mi Vam pomažemo Vam da na najbolji način iskoristite platformu, kako da izaberete najbolju arhitekturu i pristup koji mogu da podrže najkritičnije zahteve aplikacija.

Želite da istražite nove tehnologije, kao što su blockchain, Internet of Things (IoT)? Koristite ih za poboljšanje aplikacija i razvoj novih. Spremni smo da vam pomognemo sa jasnim smernicama iz naših prethonih iskustava sa drugim klijentima.

Operacije

Jedan od najvećih izazova sa kojima se komanije suočavaju dok migriraju u cloud je prelazak sa tradicionalnog IT operativnog modela na cloud samouslužni model. App Team pazi na sloj aplikacije, Infrastrukturni tim ima sve infrastrukturne komponente i Data Team ima podatke.

Ovaj Tradicionalni IT model je decenijama funkcionisao na način koji ublažava rizik od gubitka dostupnosti aplikacija ali i jasne podele odgovornosti pojedinih timova unutar kompanije. Nastao je iz ITIL i On-Premises tehnoloških rešenja.

U pokušaju da se to reše, komanije pripegavaju DevOps praksi koja se nameće kao moguće rešenje. Međutim, standardna greška koja se obično pravi je implementacija DevOps tima, umesto usvajanja DevOps kulture.