DO188 Red Hat OpenShift Development I: Introduction to Containers with Podman

Uvod u kontejnere sa Podmanom (DO188) upoznaje studente sa pravljenjem, vođenjem i upravljanjem kontejnerima pomoću Podman-a i Red Hat OpenShift-a. Ovaj kurs pomaže studentima da izgrade osnovne veštine za razvoj kontejnerskih aplikacija kroz praktično iskustvo. Ove veštine se mogu primeniti korišćenjem svih verzija OpenShift-a, uključujući Red Hat OpenShift na AWS (ROSA), Azure Red Hat OpenShift

The Container & Cloud-Native Roadshow – Belgrade

The Container & Cloud-Native Roadshow – Belgrade – konačno posle Evropskih metropola i u Beogradu. Sa našim dragim kolegama True North iz Zagreba ponosni smo na organizaciju našeg prvog događaja u Beogradu. Ova radionica je jedinstven događaj fokusiran na edukaciju i pruža jedinstvenu priliku da  polaznici nauče kako OpenShift platforma olakšava razvoja i pokretanja mikroservisnih aplikacija. Događaj

AD240 Build and Administer APIs with 3scale API Management

Uvod u izgradnju i upravljanje API-jem koristeći standardne prakse sa Red Hat 3scale API Menadžmentom. Build and Administer APIs with Red Hat 3scale API Management (AD240) je kurs zasnovan na hands-on i lab-based metodologiji. Nastavni plan daje mogućnost programerima i administratorima da se na praktičan način upoznaju sa ovom tehologijom. Red Hat 3scale API Management je jako fleksibilan alat

DO328 Building Resilient Microservices with Istio and Red Hat OpenShift Service Mesh

Kreirajte otporne mikroservise sa Istio i Red Hat OpenShift Service Mesh (DO328) predstavlja uvod u instalaciju, nadgledanje i bezbednosne koncepte. Red Hat OpenShift je kreirao platformu u okviru OpenShif-a, koja je učinila primenu i skaliranje mikroservisa i aplikacija efikasnim. Međutim, kako ove arhitekture postaju sve veće i složenije, definisanje načina na koji te usluge međusobno

RH199 – RHCSA Rapid Track course

RH199 Kombinuje Red Hat Sistem Administration I i II brzim tempom. RH199 RHCSA Rapid Track course, odnosi se na Red Hat Enterprise Linux 9 i dizajniran je za polaznike koji već imaju značajno iskustvo sa administracijom Linuxa. Kurs ubrzano razmatra sve taskove obuhvaćene kursevima Red Hat Sistem Administration I i II. Pregled kursa Po završetku

DO180VT Red Hat OpenShift Administration I: Operating a Production Cluster Virtual Training

Uvod u izgradnju i upravljanje kontejnerima za primenu na Kubernetes i Red Hat OpenShift klasteru Kurs DO180VT Red Hat OpenShift I: Containers & Kubernetes vam pomaže da izgradite osnovno znanje u upravljanju kontejnerima kroz hands-on iskustvo sa kontejnerima, Kubernetes-om i Red Hat OpenShift Container platformom. Ovaj kurs je zasnovan na OpenShift Container Platform 4.10. verziji.