AD240 Build and Administer APIs with 3scale API Management

Uvod u izgradnju i upravljanje API-jem koristeći standardne prakse sa Red Hat 3scale API Menadžmentom. Build and Administer APIs with Red Hat 3scale API Management (AD240) je kurs zasnovan na hands-on lab-based metodologiji. Nastavni plan daje mogućnost programerima i administratorima da se na praktičan način upoznaju sa ovom tehologijom. Red Hat 3scale API Management je jako fleksibilan alat u okviru OpenShift platforme.

AD240 Uticaj na organizaciju

API su dovedeni na prvo mesto u procesu razvoja softvera kroz digitalnu transformaciju, arhitekturu mikroservisa i agilne razvojne prakse. Platforme kao što je Red Hat 3scale API Management omogućavaju organizacijama da lako povećaju vrednost korisnika izlaganjem servisa za ostale projekte digitalne transformacije u okviru kompanije ili kod klijenta na OpenShift platformi. Ovaj kurs razvija veštine potrebne za proizvodnju bezbednih, skalabilnih i pouzdanih API-ja kojima upravlja 3scale API Management.

Uticaj na pojedinca

Kao rezultat pohađanja ovog kursa, razumećete arhitekturu i karakteristike 3scale API Menadžmenta i moći ćete da demonstrirate ove veštine:

  • Kreiranje i upravljanje API servisima
  • Kreiranje i konfiguracija API sa subscription plans uslugom
  • Konfiguracija i test API management integracijom.
  • Konfiguracija rate limita za API-je

DO080 Containers, Kubernetes and Red Hat OpenShift

Uvod u koncepte kontejnerizacije Kontejneri, Kubernetes i Red Hat OpenShift Technical Overview (DO080) je besplatan kurs koji se sastoji od serija video zapisa na zahtev, koji vas upoznaju sa Linux kontejnerima i tehnologijom orkestracije kontejnera koristeći Docker, Kubernetes i Red Hat OpenShift Container Platform.

Više informacija:

https://www.redhat.com/en/services/training/do080-deploying- containerized-applications-technical-overview